Bijlagen

Specificatie Algemene reserve

Algemene Reserve

MPB 2023-2026

Realisatie Jaarrekening 2022 en doorrekening

Stand per 1-1-2021

93.151.073

Resultaat jaarrekening 2020

17.068.003

Bestemmingsvoorstellen resultaat 2020

-11.385.000

onttrekking reserve Zwitsalpark

0

Precario Liander 2021

7.622.164

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

Bijdrage uit energietransitie

0

Onttrekking disbalans Ruimte

-875.000

Storitng restant Corona 2020 in Reserve Corona

-1.581.000

Archeologisch noodfonds

11.215

Afsteek verbod vuurwerk

-137.000

Resultaat 2021 (inclusief ontrekking 1e en 2e wijziging

220.125

Stand per 31-12-2021

104.364.580

104.364.580

Resultaat jaarrekening 2021

39.099.000

39.099.103

Bestemmingsvoorstellen resultaat 2021

0

0

Storting in ARG uit jaarrekening resultaat

-2.700.000

-2.705.454

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Onttrekking tgv BROA

-10.000.000

-10.000.000

Prognose resultaat 2022

6.403.000

6.403.000

Eerste wijziging afdelingsplannen

-679.000

-680.352

Bijdrage vuurwerkvrije jaarwisseling

-75.000

-75.000

Aanvullend prognose resultaat 2022 nav Turap

Storting uit ARG

10.700.000

10.700.000

Versterking reserve bedrijfsvoering

-1.000.000

-1.000.000

Versterking dienstverlening voor mensen in kwets

-1.407.000

-1.407.000

Verbeteren moteriek jeugd cf BV jaarrekening

-23.000

-23.000

Bijdrage tbv Archeologisch noodfonds

-11.215

11.215

Bijdrage overname kosten grafrechten KNIL-militairen

0

-62.000

Stand per 31-12-2022

144.941.365

144.895.092

Resultaat jaarrekening 2022

33.015.526

31.537.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Prognose resultaat 2023

1.178.000

1.178.000

Verbeteren moteriek jeugd cf BV jaarrekening

-45.000

-45.000

Bijdrage tbv Archeologisch noodfonds

-11.215

-11.215

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

0

Eénmalige bijdrage ivm belastingkorting 2023

-6.156.000

-6.156.000

Aanvulling belastingkorting 2023 (amendement van '75 naar 100')

-1.944.000

-1.944.000

Energietransitie

-3.250.000

-3.250.000

Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs

-750.000

-750.000

Actieplan welzijn

-1.000.000

-1.000.000

Armoede aanvals aanpak

-3.850.000

-3.850.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

-205.000

Storting in rerserve "Minder milieu belastende sportvelden"

-1.150.000

-1.150.000

Actieprogramma Veluwe

-1.733.000

-1.733.000

Storting in BROA ivm Bedrijventerreinen

-19.000.000

-19.000.000

Storting in BROA tbv progr bureau IPOR

-5.000.000

-5.000.000

Stand per 31-12-2023

134.810.676

133.285.877

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage tbv Archeologisch noodfonds

-11.215

-11.215

Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs

-750.000

-750.000

Actieplan welzijn

-1.000.000

-1.000.000

Armoede aanvals aanpak

-3.500.000

-3.500.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

-205.000

Energietransitie

-250.000

-250.000

Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe

-1.433.000

-1.433.000

Prognose resultaat 2024

8.938.000

8.938.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Storting in rerserve "Minder milieu belastende sportvelden"

-1.150.000

-1.150.000

Verbeteren moteriek jeugd cf BV jaarrekening

-70.000

-70.000

Stand per 31-12-2024

136.179.461

134.654.662

Bijdrage tbv Archeologisch noodfonds

-11.215

-11.215

Actieplan welzijn

-1.000.000

-1.000.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

-205.000

Energietransitie

-250.000

-250.000

Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe

-1.311.000

-1.311.000

Bijdrage aan Zwembad Noord

-1.320.000

-1.320.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Prognose resultaat 2025

16.036.000

16.036.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Stand per 31-12-2025

148.918.246

147.393.447

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Actieplan welzijn

-1.000.000

-1.000.000

Preventieaanpak zorg

-500.000

-500.000

Aanpak wonen en zorg

-205.000

-205.000

Energietransitie

-250.000

-250.000

Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe

-1.189.000

-1.189.000

Bijdrage tbv Archeologisch noodsfonds

-11.215

-11.215

Prognose resultaat 2026

0

0

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Stand per 31-12-2026

147.063.031

145.538.232

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21