Programmaverantwoording

Openbare ruimte

Programma 3

Openbare ruimte

Taakvelden:

0.63 Parkeerbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 51.712
Gerealiseerd € 53.700
Afwijking € -1.988
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21