Programmaverantwoording

Veiligheid

Programma 2

Veiligheid

Taakvelden:

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 23.040
Gerealiseerd € 24.729
Afwijking € -1.689
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21