Programmaverantwoording

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Programma 8

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

3.4 Economische promotie
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 39.014
Gerealiseerd € 37.138
Afwijking € 1.876
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21