Programmaverantwoording

Apeldoorn activeert

Programma 6

Apeldoorn activeert

Taakvelden:

6.4 WSW en beschut werk
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 129.709
Gerealiseerd € 135.329
Afwijking € -5.620
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21