Programmaverantwoording

Jeugd en onderwijs

Programma 5

Jeugd en onderwijs

Taakvelden:

4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 110.877
Gerealiseerd € 111.398
Afwijking € -521
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21