Programmaverantwoording

Milieu

Programma 4

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 32.916
Gerealiseerd € 27.381
Afwijking € 5.535
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21