Bijlagen

Specificatie over te boeken kredieten

Jaar start investering

Omschrijving investering

Toegekend krediet

Uitgaven op het krediet t-m 2022

Restantkrediet per 31-12-2022

Over te boeken restantkrediet naar 2023

Toelichting

2017

Geluidsinst. TOA vv

38.000

25.000

13.000

13.000

Financiele afronding vindt plaats in 2023 vwb het brandweerpaneel.

2018

Trapbekleding rubber

35.025

0

35.025

35.025

Vertraging in de uitvoering van de investering.

2015

Vervangingsinvesteringen riolen

0

3.988

-3.988

-3.988

Vanuit de BBV is vereist om de afhandeling van rioolvervangingen tijdens een jaar via een krediet te verwerken, en per einde jaar te verrekenen met de voorziening riolering.

2018

Vervanging GBS 2018

277.000

79.050

197.950

197.950

Vertraging in de levertijden van benodigde software en materialen.

2019

Toiletvoorziening markt

60.000

0

60.000

60.000

Vertraging in de uitvoering van de investering.

2019

Elementverhardingen '20 (inv.m.m.n.)

2.527.990

1.241.509

1.286.481

1.286.481

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2020

Verkiezingen 2020

40.000

0

40.000

40.000

Uitgave wordt in 2023 verwacht.

2016

Klimaat adaptatie

2.871.420

370.420

2.501.000

2.501.000

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2017

Beek in Kerschoten

1.169.452

1.169.452

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2017

Driehuizerspreng

50.631

50.631

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2017

Schoolbeek

798.602

111.677

686.924

686.924

Project loopt door naar 2023.

2017

Ugchelsebeek zuid

902.683

175.797

726.886

726.886

Project loopt door naar 2023.

2017

Ugchelsebeek midden

142.333

142.333

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2017

Grift centrum

869.113

869.113

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2018

Wgb noord, inrichting ict

40.000

40.295

-295

0

Krediet kan worden afgesloten

2017

Zwitsal, zwitsalpark

3.170.000

2.945.203

224.797

224.797

Budget nog nodig in 2023 mbt kosten en verdere afwikkeling voor verkoop Zwitsal

2022

Zwitsal, zwitsalpark

630.000

0

630.000

630.000

Stelpost in afwachting van verkoop Zwitsal

2020

Verhardingen gesloten '21 (inv.mmn)

4.110.151

3.620.435

489.716

489.716

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2020

Elementverhardingen '21 (inv.m.m.n.)

2.944.901

1.990.883

954.018

954.018

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2021

Bruggen '21 (inv.m.m.n.)

408.354

241.422

166.932

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Openb.verl.armaturen '21 (inv.mmn)

491.026

341.774

149.252

0

Krediet kan worden afgesloten. Restant wordt toegevoegd aan investeringsbudget Openb.verl.armaturen'22

2021

Openb.verl. masten '21 (inv.mmn)

572.390

493.745

78.645

0

Krediet kan worden afgesloten. Restant wordt toegevoegd aan investeringsbudget Openb.verl.masten'22

2021

Verkeersreg.install. '21 (inv.mmn)

411.311

141.226

270.085

270.085

Door leverantieproblemen m.b.t. onderdelen voor de IVRI's lopen werkzaamheden door in 2023. Daarnaast zijn er bijdragen toegezegd aan multi gefinancierde projecten zoals de tunnel Laan van Osseveld die in 2023 worden afgerond.

2021

Bomen '21 (inv. m.m.n.)

74.729

0

74.729

74.729

Door achterstand in de uitvoering van projecten vindt de uitvoering plaats in 2023.

2021

Speelvoorzieningen '21 (inv. m.m.n.)

140.756

108.582

32.174

0

Krediet kan worden afgesloten. Restant wordt toegevoegd aan investeringsbudget speelvoorzieningen'22

2020

LIAS 2020

50.000

0

50.000

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Verv Gen appl 2021

200.000

120.704

79.296

79.296

Krediet wordt over meerdere jaren besteed.

2021

Coda vervanging

572.500

0

572.500

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

I-Nup 2021

174.791

120.259

54.532

54.532

Krediet wordt over meerdere jaren besteed.

2021

TIS 2021

1.029.875

627.673

402.202

402.202

Uitgave wordt in 2023 verwacht.

2021

Autom. App Co 2021

435.000

0

435.000

435.000

Uitgaven zijn vertraagd ivm capaciteitsproblemen en ziekte. Bestemd voor verhuizing Computerruimte naar Souterain.

2021

Scanner postkamer

25.000

0

25.000

25.000

Scanner is al besteld. Kosten zullen in 2023 volgen.

2021

Verv. dienstauto college 2022

75.000

74.184

816

0

Krediet kan worden afgesloten

2017

Knelpunten riolering 2017-2021

1.880.470

1.727.106

153.364

0

Krediet kan worden afgesloten.

2018

Binnenstad fase 3 Marktstr - Beekstr

1.928.000

1.664.676

263.324

263.324

Begin 2023 zal deze investering worden afgerond

2018

Binnenstad fase 3 Marktplein

5.056.122

2.752.348

2.303.774

2.303.774

In 2023 zal gestart worden met realisatie van de Markthal. Intentie is totale afronding van deze investering begin 2024

2018

Binnenstad fase 3 F.stal. Marktplein

1.305.000

1.157.011

147.989

147.989

De fietsenstalling is gereed. Er vinden nog laatste afrondende werkzaamheden plaats begin 2023

2018

Binnenstad fase 3 Caterpl./Mus.pass.

336.085

-81.551

417.636

417.636

Door noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp van het plein loopt de uitvoering vertraging op

2017

Verkeersvisie 2017-2020 40 jaar

311.762

0

311.762

0

Project loopt door naar 2023.

2017

Verkeersvisie 2017-2020 25 jaar

28.172

0

28.172

28.172

Project loopt door naar 2023.

2017

Verkeersvisie 2017-2020 20 jaar

0

0

0

0

Project loopt door naar 2023.

2018

Verkeersvisie 2018-2021 40 jaar

140.936

0

140.936

0

Project loopt door naar 2023.

2018

Verkeersvisie 2018-2021 15 jaar

56.063

0

56.063

56.063

Project loopt door naar 2023.

2018

Boomstructuren en parken mpb 18-21

1.806.555

1.559.394

247.161

247.161

De vervanging van bomen wordt projectmatig aangepakt, doordat multi gefinancierde projecten doorschuiven naar 2023 dient het investeringsbudget bomen ook te worden overgeheveld naar 2023.

2018

Park Berg en Bos,renovatie bosvijver

683.200

271.236

411.964

0

Krediet kan worden afgesloten

2018

Verb Ln Van Zevenhuizen

3.185.078

85.131

3.099.947

3.099.947

Voorbereiding loopt. Planning uitvoering na oplevering Tunnel Osseveld

2018

Revital. openb.ruimte 2018 mpb 18-21

2.100.000

3.289.930

-1.189.930

0

Krediet kan worden afgesloten. Restant wordt verrekend met investeringsbudget Revital. openb.ruimte 2021

2019

Revital. openb.ruimte 2021 mpb 18-21

2.034.000

609.706

1.424.294

234.364

Vanaf 2018 zijn wij begonnen met een pilot op het gebied van revitalisering van de openbare ruimte. Het leertraject heeft meer tijd gekost dan gedacht. Door inspraak van bewoners en personeelskrapte bij aannemers is vertraging in de uitvoering ontstaan. Uitvoering loopt door in 2023.

2019

Electrotechnische infra

70.000

119.740

-49.740

0

Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden Marktplein zijn afgerond in 2022. Overschrijding is begin 2022 afgestemd met afdelingshoofd, toen kosten meerwerk in beeld kwamen.

2021

Verhardingen gesloten '22 (inv.mmn)

2.510.602

2.012.623

497.979

497.979

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2020

Elementverhardingen '22 (inv.m.m.n.)

4.130.748

832.714

3.298.034

3.298.034

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2022

Bruggen '22 (inv. m.m.n.)

403.599

112.612

290.986

290.986

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2022

Openb.verl.armaturen '22 (inv.mmn)

380.000

416.841

-36.841

112.411

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023. Het restant van het investeringsbudget Openb.verl.armaturen'21 is toegevoegd.

2022

Openb. verl. masten '22 (inv.mmn)

544.489

85.127

459.362

538.007

Na samenvoeging met het restantkrediet van Openb.verl. masten '21, resteert er nog een bedrag van € 538.007 In 2022 heeft volledige uitnutting niet plaatsgevonden vanwege capaciteitsgebrek.

2022

Verkeersreg.install. '22 (immn)

548.394

288.867

259.527

259.527

Door leverantieproblemen m.b.t. onderdelen voor de IVRI's lopen werkzaamheden door in 2023.

2022

Sierheesters ror '22 (inv.mmn)

50.000

5.353

44.647

44.647

De vervanging van sierheesters wordt projectmatig aangepakt, doordat multi gefinancierde projecten doorschuiven naar 2023 dient het investeringsbudget sierheesters ook te worden overgeheveld naar 2023.

2022

Bomen '22 (inv. m.m.n.)

210.000

152.262

57.738

57.738

De vervanging van bomen wordt projectmatig aangepakt, doordat multi gefinancierde projecten doorschuiven naar 2023 dient het investeringsbudget bomen ook te worden overgeheveld naar 2023.

2022

Speelvoorzieningen '22 )inv. m.m.n.)

136.093

161.667

-25.574

0

Krediet kan worden afgesloten. Het restant wordt verrekend met Speelvoorzieningen '21

2022

Verz.budg.routine-investeringen 2022

97.627

0

97.627

66.011

Besteding wordt verwacht in 2023

2019

Urilift Hoofdstr./v.Kinsb.st.(2020)

110.000

36.500

73.500

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Urilift loc.Hoofdstr./Paslaan (2021)

122.648

110.790

11.858

11.858

Opzet bij de vervanging van de urilift in de Paslaan was om deze werkzaamheden in samenloop te laten uitvoeren met de herinrichting van de Paslaan. De herinrichting van de Paslaan werd echter uitgesteld. De noodzakelijke voorbereidingen, duur van de uitvoering, trage levering van materialen in combinatie met de verwachte overlast heeft ervoor gezorgd dat de start van deze werkzaamheden is verplaatst naar het 1e kwartaal van 2023. In verband met de verwachte overlast voor omliggende terrassen was het geen optie om vooruitlopend eerst de urilift te vervangen..

2022

Urilift Hoofdstraat/Paslaan (2022)

122.648

0

122.648

122.648

Opzet bij de vervanging van de urilift in de Paslaan was om deze werkzaamheden in samenloop te laten uitvoeren met de herinrichting van de Paslaan. De herinrichting van de Paslaan werd echter uitgesteld. De noodzakelijke voorbereidingen, duur van de uitvoering, trage levering van materialen in combinatie met de verwachte overlast heeft ervoor gezorgd dat de start van deze werkzaamheden is verplaatst naar het 1e kwartaal van 2023. In verband met de verwachte overlast voor omliggende terrassen was het geen optie om vooruitlopend eerst de urilift te vervangen..

2021

RIV viewer

25.000

0

25.000

25.000

Kosten worden in 2023 verwacht.

2022

Generieke applicaties 2022

196.950

0

196.950

196.950

Krediet wordt over meerdere jaren besteed.

2022

I-nup 2022

202.000

0

202.000

202.000

Krediet wordt over meerdere jaren besteed.

2022

Nissan E 200 NV

25.000

0

25.000

25.000

Bestelling auto uitgesteld tot 2023

2022

TIS 2022

434.988

0

434.988

434.988

Krediet wordt over meerdere jaren besteed.

2022

Spoedaanvragen onderwijshuisv.2022

500.000

0

500.000

0

Krediet kan worden afgesloten

2018

Comfortabele gezinsstad krediet

100.000

77.158

22.842

0

Krediet kan worden afgesloten

2018

Rotonde Laan van Osseveld

0

1.260

-1.260

0

Krediet kan worden afgesloten

2018

Mobiele bewakingscamera's

90.000

60.334

29.666

0

Krediet kan worden afgesloten

2018

Fietspad Elsbosweg A1-Traandijk

824.217

824.217

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2018

Fietspad Woudhuizermark

468.765

9.576

459.189

459.189

Project loopt door naar 2023.

2019

Bistad f4 vergr pleinfunctie Paslaan

225.000

140.320

84.680

84.680

Dit project wordt begin 2023 afgerond

2019

Bistad f4 aanpassing OP Westpoint

444.771

-9.813

454.584

454.584

Inrichting van de openbare ruimte kan plaatvinden als het particuliere project aldaar is afgerond. Dat project heeft vertraging opgelopen

2019

Bistad f4 Fietsenstal Hoofdstr Nrd

1.030.000

2.472.556

-1.442.556

-1.442.556

In afwachting van de verkoop van appartementen boven de fietsenstalling

2020

Binnenstad lichtplan investeringen

164.293

60.065

104.228

104.228

Planvorming bevindt zich in afrondend stadium; daarna uitvoering

2019

Aanlg 9x wildrstrs+2 uittreedpl WZV

500.000

455.725

44.275

44.275

Project loopt door in 2023 door uitstel van werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan viaduct Hoog Burel (A1) waardoor ook de werkzaamheden ten behoeve van de wildroosters zijn uitgesteld.

2019

Renov div landgd+kastln qimpuls WZV

464.157

365.142

99.015

99.015

Dit budget is aangewend voor herstelwerkzaamheden op landgoed Woudhuis, Kasteel Ter Horst en landgoed Deelerwoud en hoort bij het oranjethema. Voor landgoed Woudhuis zijn de herstelwerkzaamheden nog niet afgerond, waarvoor het budget nog beschikbaar hoort te zijn. Daarnaast is een deel nodig voor de visuele verbinding van de stad met ons grootste landgoed (Paleis het Loo en Kroondomein). Het restantbudget zal in 2023 voor Woudhuis en verbeelding Oranje aangewend worden.

2019

Herst waterkw+vergr belvng Uddel WZV

103.040

0

103.040

0

Krediet kan worden afgesloten. Voor het herstel van de waterkwaliteit van het Uddelermeer zijn diverse onderzoeken afgerond. De fase van maatregelen komt in zicht. Hiervoor is geen investeringsbudget nodig, omdat de gemeente niet zelf eigenaar is van de grond.

2018

Verbeteren fietsroute Apeldoorn Epe

1.838.963

190.949

1.648.014

1.648.014

Project loopt door naar 2023.

2020

3 soilsl profisch inzichtbodmopb WZV

208.080

0

208.080

208.080

Het investeringsbudget inzicht bodemopbouw is bedoelt voor het bovengronds zichtbaar maken van archeologie op drie locaties. Dit project lift mee met andere inrichtingsprojecten in de openbare ruimte (groene mal, pumptrackbaan, orderbos) en is afhankelijk van dat tempo. Uitvoering gaandeweg 2023 wordt hierin voorzien.

2021

ApldWest Combie natuur+parkeren WZV

520.200

0

520.200

0

Krediet kan worden afgesloten

2019

Nieuwbouw zwembad apeldoorn noord

600.000

399.169

200.831

200.831

Project voorbereiding Zwembad loopt nog door t/m 2024-2025.

2019

Gebruik Koningslijn WZV

250.000

0

250.000

0

Krediet kan worden afgesloten. Financiering loopt via andere dekkingspost

2019

Aanleg Wandelknooppuntennetwerk WZV

600.000

346.265

253.735

253.735

Dekking voor aanleg wandelnetwerk

2019

Branding Apeldoorn Veluwestad WZV

500.000

126.831

373.169

373.169

Uitvoering van projecten in 2023

2019

Wildobservatieposten WZV

100.000

0

100.000

0

Krediet kan worden afgesloten. De wildobservatieposten worden niet gerealiseerd

2019

Ontsluiting compensatiepoule BBB

190.000

0

190.000

190.000

Het krediet vormt de dekking voor aanleg van recreatieve voorzieningen verbonden aan 20 ha nieuwe natuur. In 2021 is het contract is getekend met de provincie en uitvoering vindt plaats in 2023 en 2024.

2020

Vergroening kanaaloever WZV

400.000

96.041

303.960

303.960

In 2023 uitvoering van vergroening en beleving van kanaaloevers van het Apeldoorns Kanaal

2019

Telefooncentrale 2019

300.000

107.086

192.914

192.914

Project loopt nog door in 2023. Wordt een tekort van 70k verwacht.

2019

Vervanging BWT 2019

225.000

61.933

163.067

163.067

Uitgaven worden in 2023 verwacht.

2019

AV-middelen 2019 HvdS

300.000

288.708

11.292

0

Krediet kan worden afgesloten

2019

Parelhoender warmtebedrijf ontvl

600.000

611.031

-11.031

-11.031

Er komen nog bijdragen van inwoners tot en met 2023. Waarna de warmtepompen worden overgedragen aan de bewoners. De uitgaven zijn gedaan.

2020

AutomAppCo 2020

600.000

13.869

586.131

586.131

Uitgaven zijn vertraagd ivm capaciteitsproblemen en ziekte. Bestemd voor verhuizing Computerruimte naar Souterain.

2020

Vervanging afsluitpalen voetg.dom.

300.000

232.838

67.162

67.162

De vervanging van de beweegbare afsluitpalen is in 2022 gestart en nagenoeg afgerond. Afronding zal in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden.

2020

Overbrengen archief

439.999

398.497

41.502

41.502

Uitgaven van 60k worden in 1e kwartaal van 2023 verwacht. Het project is vanwege corona een half jaar vertraagd.

2021

Werkplekapparatuur

35.000

1.873

33.127

33.127

Nodig voor vertraagde vervanging van apparatuur in werkgebouw Zuid.

2022

Werkapparatuur 2022

35.000

0

35.000

35.000

Nodig voor vertraagde vervanging van apparatuur in stadhuis.

2022

I-Pads Raadsleden

30.000

38.680

-8.680

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Auto boswachter

51.000

53.286

-2.286

0

Krediet kan worden afgesloten

2019

Verhogen kwal. Parkeergarages

73.500

0

73.500

73.500

Project loopt door naar 2023.

2019

Verhogen kwal. Stallingen

40.000

43.386

-3.386

-3.386

Project loopt door naar 2023.

2019

Holtrichtersveld 1 nieuwbouw

3.451.868

3.306.919

144.949

144.949

Eindafrekening volgt in Q1 2023

2019

Burgersveld 24 nieuwbouw

3.811.134

3.571.000

240.134

240.134

Eindafrekening volgt in Q1 2023

2020

Glazeniershorst 402 nieuwbouw

2.053.623

0

2.053.623

0

Krediet kan worden afgesloten. Deze investering gaat voorlopig niet uitgevoerd worden

2020

Glazeniershorst 404 nieuwbouw

4.060.522

1.390

4.059.132

4.059.132

De bouw voor deze investering start in 2023

2019

Klingelbeek 28 nieuwbouw

3.870.724

97.459

3.773.265

3.773.265

De bouw voor deze investering start in 2023

2019

Muntersdonk 11 nieuwbouw

2.575.803

2.349.789

226.014

226.014

Eindafrekening volgt in Q1 2023

2019

Muntersdonk 13 nieuwbouw

2.827.268

2.764.192

63.076

63.076

Eindafrekening volgt in Q1 2023

2019

Herinrichting dorpshart loenen

263.000

151.436

111.564

111.564

Werk in uitvoering, project wordt in 2023 afgerond

2019

Bewak.camera's caterpl./stat.tunnel

275.000

216.595

58.405

0

Krediet kan worden afgesloten

2019

GP Kanaal busbaan

700.000

388.612

311.388

311.388

Project is goedkoper uitgevallen dan geraamd. Restant komt volgens het programmatisch werken binnen het Groenplan ter beschikking aan andere projecten uit de Klimaatrobuuste Groene Mal.

2020

Boerhavestraat 111 renovatie

2.341.804

2.375.000

-33.196

-33.196

Eindafrekening volgt in Q1 2023

2019

Experiment tiny houses

167.000

42.380

124.620

124.620

Dit project loopt nog door tot eind 2024

2019

Zonnepanelen schoolgebouwen

1.574.000

493.056

1.080.944

1.080.944

Eindafrekening volgt in Q1 2023

2019

Aanpak onveilige locaties

428.304

171.886

256.418

256.418

Project loop door naar 2023.

2019

Ovenbouwershoek verb.verk.veiligh.

370.813

370.813

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2019

Soerenseweg Valkenbergplein

464.169

468.190

-4.021

0

Krediet kan worden afgesloten

2020

Auto vervanging elektrocar

50.000

35.107

14.893

0

Krediet kan worden afgesloten

2020

2020 auto 10 vervanger 13-VHT-3

40.970

39.983

987

0

Krediet kan worden afgesloten

2020

Toekomstig bestendig bedrijventerein

5.250.000

0

5.250.000

5.250.000

Onze bedrijventerreinen zijn een belangrijke vestigingsplek om de economie ruimte te bieden. Er lopen meerdere projecten om een impuls te geven aan de openbare ruimte op bedrijventerreinen. O.a. op het gebied van verkeersveiligheid en vergroening/klimaatadaptatie. De opgaven op onze bedrijventerrein zijn fors en complex. Denk ook aan de energietransitie. We werken aan een programma werklocaties waarmee we de strategie werklocaties actualiseren. Het programma geeft een beeld van de geactualiseerde opgave en ook wat de komende jaren nodig is.

2020

Geluidsreducerende maatregelen

207.080

101.688

105.393

105.393

Uitvoering project in 2023.

2020

Verv. fietspaden tegels door asfalt

274.320

295.134

-20.814

0

Krediet kan worden afgesloten

2020

Invest. krediet strategische doelen

551.000

519.199

31.801

31.801

De laatste toezeggingen richting multi gefinancierde projecten zullen in 2023 worden afgerond. Naar verwachting kan dit krediet medio 2023 worden gesloten.

2020

Comf. gezins. inricht. schoolpleinen

510.000

490.472

19.528

19.528

Door corona nog verantwoording te verwachten van 2 scholen

2020

Comf.Gezins.speel en beweegproj.2020

250.000

110.074

139.926

139.926

CruijfCourts+ Zuiderpark en Aristotelesstraat

2020

Dorpscentrum ugchelen

992.811

105.888

886.924

886.924

De uitvoering wordt vanaf 2023 gerealiseeerd

2021

Laptops 2021

75.000

73.660

1.340

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Laptops 2022

75.000

219.783

-144.783

0

Krediet kan worden afgesloten. De kapitaallasten voortvloeiend uit dit tekort zullen worden gedekt door een verlaging van het budget voor aanschaf van mobiele devices.

2020

Inv impuls kunst+verfraaing or 2020

471.694

155.579

316.115

316.115

Het investeringsbudget kunst+verfraaing is bedoeld voor een meerjarig project waarin verschillende kunstopdrachten zitten. Hier zit een plan ism ACEC achter. Dit project loopt zeker t/m 2023 door.

2021

Inv impuls kunst+verfraaing or 2021

250.000

59.262

190.738

190.738

Het investeringsbudget kunst+verfraaing is bedoeld voor een meerjarig project waarin verschillende kunstopdrachten zitten. Hier zit een plan ism ACEC achter. Dit project loopt zeker t/m 2023 door.

2022

Inv impuls kunst+verfraaing or 2022

250.000

0

250.000

250.000

Het investeringsbudget kunst+verfraaing is bedoeld voor een meerjarig project waarin verschillende kunstopdrachten zitten. Hier zit een plan ism ACEC achter. Dit project loopt zeker t/m 2023 door

2021

Beeldende kunst 2021

102.000

0

102.000

0

Krediet kan worden afgesloten. De afgelopen twee jaar zijn geen reguliere investeringen in beeldende kunst OR geweest, vanwege corona. Dit budget kan vrijvallen.

2022

Beeldende kunst 2022

102.000

25.000

77.000

0

Krediet kan worden afgesloten. De afgelopen twee jaar zijn geen reguliere investeringen in beeldende kunst OR geweest, vanwege corona. Dit budget kan vrijvallen.

2020

Aerfit life15 CCA/NL/000052

0

0

0

0

Krediet wordt verrekend met VZ klimaatadaptatie

2021

Comf. gezins. inricht. schoolpleinen

510.000

546.662

-36.662

-36.662

Door bijdragen aan nieuwbouw overschrijding te verrekenen met 2022

2022

Comf. gezins. Inr.schoolpleinen 2022

510.000

490.000

20.000

20.000

Aantal scholen moet nog eindverantwoording aanleveren

2020

Doorontwikkeling website

165.000

114.119

50.882

50.882

Dit project zit in afrondende fase. Laatste deel werkzaamheden vindt plaats in 2023.

2021

Comf.gezinsst. speelbeweegpoj 2021

125.000

44.764

80.236

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Laadpalen in openbare ruimte

264.587

30.695

233.892

233.892

Project loop door naar 2023

2020

Comf.Gezins.speel en beweegproj.2019

228.157

91.003

137.154

137.154

Installeren sport- spel, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte

2020

Omnizorg voorbereidingskrediet

50.000

104.774

-54.774

-54.774

Dit voorbereidingskrediet wordt betrokken bij de kredietaanvraag voor realisatie (medio 2023).

2020

Uitb. kan-noord Ankl.weg Ln v Zevenh

586.775

5.396

581.379

581.379

Project loopt door naar 2023

2020

GP beplanten middenberm oostveluwewg

200.000

92.971

107.029

107.029

Project is goedkoper uitgevallen dan geraamd. Restant komt volgens het programmatisch werken binnen het Groenplan ter beschikking aan andere projecten uit de Klimaatrobuuste Groene Mal.

2020

GP ecologische knelpunten

937.500

47.061

890.439

890.439

Het ontwerp van de projectgroep voor de ecopassage Groote Wetering bleek niet uitvoerbaar. Er lopen gesprekken over aanpassing van het ontwerp en de financiële consequentie hiervan. Tevens aankoop van gronden uitgesteld ontwikkelingen rondom stikstof.

2020

GP Ecospots

220.000

46.568

173.432

173.432

Project loopt door naar 2023

2020

GP groene wig Elsbos fase 3 noord

1.535.000

199.381

1.335.620

1.335.620

Project loopt door naar 2023

2020

GP Klimaatrobuuste groene mal

1.320.000

250.863

1.069.137

1.069.137

Project loopt door naar 2023

2020

GP landschappelijke inpassing

45.000

45.000

0

0

Project lift mee op het krediet "Aanleg fietspad Elsbosweg", welke doorloopt van 2021 tot en met 2023. Daarna afsluiten.

2020

GP natuurvriendelijke oevers

350.000

126.838

223.162

223.162

Project loopt door naar 2023

2020

GP regeling landschap

105.000

87.495

17.505

17.505

Project loopt door naar 2023

2020

GP Vergroen binnenstad,wijken,dorpen

2.350.000

1.080.543

1.269.457

1.269.457

Project loopt door naar 2023

2020

GP Zuiderpark van betekenis

660.000

419.034

240.966

240.966

Project loopt door naar 2023

2019

Riolering tunnel laan van osseveld

0

0

-

0

Krediet kan worden afgesloten

2019

Bekabeling tunnel laan van osseveld

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2020

Toerit Oost-Veluwe/A50 verkeerslicht

262.500

0

262.500

262.500

Project loopt door naar 2023

2020

Aanschaf laptops 2020

1.300.000

1.301.405

-1.405

0

Krediet kan worden afgesloten

2020

GP Ecologisch beheer

80.000

9.229

70.771

70.771

Project loopt door naar 2023

2020

GP Bewust beleven

260.000

16.543

243.457

243.457

Project loopt door naar 2023

2021

Fietsp. Ugchelen en Ugchelen Buiten

149.000

110.958

38.042

38.042

Project loopt door naar 2023

2020

Binnenstad Vergroening Quik Wins

710.000

96.276

613.724

613.724

In 2022 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. De uitvoering zal in 2023 verder gaan.

2020

Ondersteuning duurzame initiatieven

916.554

43.928

872.625

872.625

Project loopt door naar 2023

2021

Verv. Takeuch Midigraver

36.750

36.750

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Verv. Atlas AR 80 Noord

108.158

0

108.158

108.158

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2021

2021 auto 1 verv. VH-105-D

57.723

57.622

101

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

2021 auto 2 verv. VB-127-K

58.223

57.622

601

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

2021 auto 3 verv. 7-VLT-34

46.276

0

46.276

46.276

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2021

2021 auto 4 verv. 92-VZX-8

32.500

36.305

-3.805

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

2021 auto 5 verv. 4-VZB-67

57.976

0

57.976

57.976

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2021

2021 auto 6 verv. 7-VZD-43

59.976

0

59.976

59.976

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2021

2021 auto 7 verv. 3-VZJ-82

57.976

0

57.976

57.976

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2021

2021 auto 8 verv. VD-902-P

37.009

44.032

-7.023

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

2021 auto 9 verv. 7-VZD-40

59.976

0

59.976

59.976

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2021

2021 auto 10 verv. VD-728-L

37.009

44.032

-7.023

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

2021 auto 12 verv. 1-VXV-66

31.722

35.107

-3.385

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

VNP-94-D Toyota Hilux

38.416

40.534

-2.118

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

2021 auto 14 verv. 42-VND-4

56.301

0

56.301

56.301

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2021

2021 strooimaterieel

60.000

30.521

29.479

29.479

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2020

Binnenstad regieplan 2010 indexering

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten. Het krediet is in 2022 verdeeld over een viertal projecten van de Binnenstad. Door deze verdeling komt het budget op nul en kan deze investering worden gesloten.

2021

Brandveiligheid HuisvdSchone Kunsten

413.857

328.391

85.466

85.466

Project is in uitvoering, afronding in 2023.

2021

Veilig fietsverkeer

213.742

15.000

198.742

198.742

Project loopt door naar 2023

2021

Parkeren Adoorn West openbare ruimte

453.030

0

453.030

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Parkeren Adoorn West parkeerplaatsen

885.043

0

885.043

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Schoolfietsroutes veilig maken

160.930

86.072

74.858

74.858

Project loopt door naar 2023.

2022

Skatebaan zuiderpark (2022)

200.000

201.000

-1.000

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Strategische doelen '22 (inv.mmn)

540.489

132.780

407.709

407.709

Vanuit dit krediet zijn bijdragen toegezegd aan multigefinancierde projecten. Een aantal projecten zoals de tunnel Laan van Osseveld wordt in 2023 afgerond.

2022

Sierheesters b&o/noord '22 (inv.mmn)

55.853

60.764

-4.911

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Sierheesters b&o/zuid '22 (inv.mmn)

65.567

66.525

-958

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Verhard.elem.2022 b&o/zuid(inv.mmn)

115.000

149.259

-34.259

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Verhard. elem.2022 b&o/bg (inv.mmn)

35.000

43.617

-8.617

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Bomen ror 2022 (inv.mmn)

414.112

189.333

224.779

224.779

De vervanging van bomen wordt projectmatig aangepakt, doordat multi gefinancierde projecten doorschuiven naar 2023 dient het investeringsbudget bomen ook te worden overgeheveld naar 2023.

2023

Bomen ror 2023 (inv.mmn)

219.568

6.998

212.570

212.570

Budget van 2023, voorbereidingskosten in 2022 geboekt.

2021

Brandweerkazerne VNOG

1.320.000

284.675

1.035.325

1.035.325

Voorbereidingskrediet bij project voor herhuisvesting Brandweer en Veiligheidsregio. Definitief ontwerp, met kostenraming en aanvullende kredietvraag medio 2024.

2022

Klimaatadaptatie 2022

900.000

0

900.000

900.000

Door personeelstekorten zowel intern als bij aannemers schuiven diverse projecten door naar 2023.

2022

Revitalisering jaarsch.2 '22 (immn)

1.961.284

360.236

1.601.048

1.601.048

In 2022 is de fase na de pilotfase gestart. Doordat de pilotfase is uitgelopen is ook deze fase vertraagd. De uitvoering loopt door in 2023..

2021

Sterrenschool renovatie

100.000

100.000

0

0

Beslissing over uitvoering volgt bij integraal huisvestingsplan (IHP) 2023

2021

Rietendakschool renovatie

125.000

125.000

0

0

Beslissing over uitvoering volgt bij integraal huisvestingsplan (IHP) 2023

2021

Prinses Julianaschool verv nieuwbouw

150.000

0

150.000

150.000

Beslissing over uitvoering volgt bij integraal huisvestingsplan (IHP) 2023

2021

Cortenbosch herontw+verduurz geb

450.000

450.000

0

0

Beslissing over uitvoering volgt bij integraal huisvestingsplan (IHP) 2023

2021

Fruytier scholengem - algehele aanp

3.048.500

1.500.000

1.548.500

1.548.500

Loopt door in 2023

2021

Rehobothschool renovatie

1.273.610

1.250.000

23.610

23.610

Eindafrekening volgt in Q1 2023

2021

Suvis div scholen prim onderwijs

3.000.000

1.566.000

1.434.000

1.434.000

Loopt door in 2023

2021

Stadspark Apeldoorn

825.000

430.345

394.655

394.655

De voorbereiding/plankosten liggen op schema

2022

2022 verv. toro grasm.m.3

62.565

62.660

-95

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

2022 auto 1 verv. VJ-723-K

63.443

0

63.443

63.443

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 2 verv. 8-VNS-65

53.988

0

53.988

53.988

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 3 verv. VK-764-V

64.335

0

64.335

64.335

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 4 verv. 6-VNK-48

45.350

0

45.350

45.350

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 5 verv. 6-VNK-49

45.350

0

45.350

45.350

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 6 verv. 6-VNK-50

45.350

0

45.350

45.350

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 7 verv. VJ-727-K

52.870

0

52.870

52.870

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 8 verv. VJ-726-K

63.443

0

63.443

63.443

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 9 verv. VJ-725-K

63.443

0

63.443

63.443

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 10 verv. VK-186-X

63.443

0

63.443

63.443

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 11 verv. VK-187-X

63.443

0

63.443

63.443

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 12 verv. VH-750-L

63.443

0

63.443

63.443

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 13 verv. 6-VLR-00

74.536

0

74.536

74.536

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 14 verv. VB-976-L

53.240

0

53.240

53.240

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 15 verv. 1-VRR-99

45.350

0

45.350

45.350

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 auto 16 verv. 6-VNK-47

45.350

0

45.350

45.350

Levering in 2023. Door leveringsproblemen van toeleveranciers aan fabrieken.

2022

2022 strooimaterieel

60.000

51.843

8.157

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Verkeerslicht N345

262.500

0

262.500

262.500

Project loopt door naar 2023.

2021

Fietspad Ugchelen aanvulling

200.000

200.000

0

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Mobiliteitsvisie ontwik. 2040-2022

105.000

0

105.000

105.000

Project loopt door naar 2023.

2021

Verduurzaming havencentrum

150.000

14.456

135.544

0

Krediet kan worden afgesloten

2021

Laadpalen in parkeergarage

236.250

0

236.250

236.250

Project loopt door naar 2023.

2022

Reizend Zand revisie

400.000

0

400.000

400.000

De revisie van Reizend Zand wordt in 2023 uitgevoerd

2022

Berg&Bos:werkplaats/kantoor

542.200

0

542.200

542.200

Vanwege bestemmingsplan en huidige situatie is het project vertraagd. Voorbereiding en realisatie zal in 2023 worden opgepakt in combinatie met het investeringsbudget Berg&Bos: openbare toiletruimte.

2021

B&S algemeen

7.451.469

0

7.451.469

7.451.469

Project loopt door naar 2023.

2021

LIFE20 IPC/NL/0006 Nascellerate

0

0

0

0

Krediet wordt verrekend met VZ klimaatadaptatie

2022

Eurocomach minigraver

122.590

25.495

97.095

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Zorgned

300.000

311.058

-11.058

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Berg&Bos:openbare toiletruimte

0

0

0

0

Vanwege bestemmingsplan en huidige situatie is het project vertraagd. Voorbereiding en realisatie zal in 2023 worden opgepakt in combinatie met het investeringsbudget Berg&Bos: werkplaats/kantoor

2022

JSFG uddel verbeteren ventilatiekwal

1.500.000

1.500.000

0

0

Eindafrekening verwacht in 2023 na afronding van het project.

2022

Brug kanaal tijdelijk hogeschool

650.000

0

650.000

650.000

opdrachten worden in 2023 verstrekt, verplicht en gefactureerd: er moest gewacht worden op onherroepelijke water- en omgevinsgvergunning en aanpassing wijze van financieren (koop ipv huur brugdeel)

2022

smart combi pro 45-BKZ-3

0

130.000

-130.000

0

Krediet kan worden afgesloten

2022

Stikstofrechten

79.560

49.560

30.000

0

De stikstofrechten zijn aangekocht. Er is een bijdrage ontvangen van 30.000 voor toekenning van de stikstofrechten

2022

Laptops Raad

100.000

114.486

-14.486

0

Krediet kan worden afgesloten

2015

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

8.420.000

4.563.661

3.856.339

3.856.339

De energieprijsontwikkeling maakt dat binnen het huidige programma 1.0 zich nieuwe kansen voordoen om maatregelen door te voeren met passende terugverdientijden. Daarma is de afronding van dit programma uitgesteld naar 2023/2024.

2015

Verduurzaming schoolgebouwen

950.000

294.888

655.112

655.112

De energieprijsontwikkeling maakt dat binnen het huidige programma 1.0 zich nieuwe kansen voordoen om maatregelen door te voeren met passende terugverdientijden. Daarma is de afronding van dit programma uitgesteld naar 2023/2024.

2019

Woldhuis 13 renovatie/verbouwing boerderij c.a.

1.818.957

137.434

1.681.523

1.681.523

Uitvoering van de eerste fase (restauratie) is in januari 2023 gestart. Het gehele werk zal in 2023 worden uitgevoerd met afronding in 2024.

2019

Samen055 verbouwingen tbv huisvesting CMO-CJG

3.398.137

3.424.043

-25.906

0

Krediet kan worden afgesloten

2019

Tunnel Laan van Osseveld

15.562.365

8.718.663

6.843.703

6.843.703

Project is in uitvoering en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

2022

Strategische aankoop tbv een centrale brandweerpost en hoofdkantoor VNOG - Grond

2.850.000

0

2.850.000

2.850.000

Zoals opgenomen in het raadsvoorstel van de kredietaanvraag zal levering van de locatie in 2024 plaatsvinden.

2022

Strategische aankoop tbv een centrale brandweerpost en hoofdkantoor VNOG - Opstal

6.720.000

0

6.720.000

6.720.000

Zoals opgenomen in het raadsvoorstel van de kredietaanvraag zal levering van de locatie in 2024 plaatsvinden.

2019

Verkeersvisie 2019-2022 40jr

1.536.883

0

1.536.883

1.536.883

Project gaat in 2023 lopen.

TOTAAL GENERAAL

194.334.655

91.670.241

102.664.414

95.697.258

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21