Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen

3.1.1 Algemeen

De gemeentewet bepaalt dat wij met een jaarrekening, jaarverslag en controleverklaring verantwoording aan u afleggen over het financiële beheer dat wij in het vorige begrotingsjaar hebben gevoerd.
Alle afdelingen binnen onze organisatie hebben een bijdrage geleverd aan de jaarrekening en het jaarverslag.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21