Programmaverantwoording

Maatschappelijke ondersteuning

Programma 7

Maatschappelijke ondersteuning

Taakvelden:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 124.255
Gerealiseerd € 122.037
Afwijking € 2.218
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21